fb


2010-09-22 13:03

Ny studie - Global Collections Review - visar att Sverige är ledande inom nordisk inkasso outsourcing

| Mer

Övrigt

KÖPENHAMN, September 22, 2010 /PRNewswire/ -- Den senaste av undersökningarna "Global Collections Review", som har
genomförts av den ledande specialisten på kredithantering och inkasso,
Atradius Collections, bedömer de aktuella trenderna och tillvägagångssätten
för affärsmässigt inkasso inom nästan 4 000 företag i 22 länder i Europa,
Nord- och Centralamerika samt Asien- och Stillahavsregionen.

Denna studie, som är den tredje, är den mest omfattande hittills
inbegriper inte bara data om två nya länder, Ungern och Slovakien, utan
innehåller även för första gången utredningsresultat om indrivning i företags
egen regi.

Av de två nordiska länder som ingår i undersökningen leder Sverige, där
nästan hälften (47 %) av landets företag anlitar ett externt inkassoföretag,
medan drygt en fjärdedel (26 %) i Danmark anlitar en extern byrå.

Bland alla de undersökta länderna hör både Sverige och Danmark till dem
som har de lägsta nivåerna av internationella skulder utestående i mer än 60
dagar, 28 respektive 22 procent, medan Danmark endast överträffades av
Nederländerna i fråga om skulder som varit förfallna i 90 dagar, med 10
procent. Mer än hälften (55 %) av all outsourcad inkassohantering fokuserar
på internationella skulder, vilket även avspeglas i siffrorna för Danmark och
Sverige, där minst hälften av företagen i respektive land anlitar utomstående
firmor för att driva in internationella skulder.

Raymond van der Loos, verkställande direktör för Atradius Collections
förklarade: "Effektiv kredithantering och förbättrat betalningsflöde är
grundläggande inslag i hela världens affärsliv och det är klart att externa
inkassoföretag spelar en betydande roll för att hjälpa företag att få en
skuld indriven och förbli solventa i en ständigt utmanande affärsmiljö."

Han tillade: "Internationell inkasso utgör naturligtvis en betydande del
i vårt företag, men det är inte enbart vår förmåga att åstadkomma en effektiv
och integrerad lösning, som är av värde för våra kunder, utan också att vi
agerar som en förlängning av deras företag, så att vi alltid har klart fokus
på att förvalta deras förhållanden till sina gäldenärer mycket noga och på
ett positivt sätt. Det är uppenbart att lyckandegrad och att upprätthålla
goda förbindelser är viktiga faktorer för företag när de väljer att anlita
ett externt inkassoföretag."

Externa inkassoföretags förmåga att åstadkomma resultat visade sig vara
nyckelfaktorn som påverkar företag när de blev ombedda att rangordna åtta
urvalskriterier efter betydelse när de valde en byrå. "Lyckandegrad" leder
rankinglistorna för världen som helhet och Europa med "pris" på andraplatsen,
men ändå lade svenska företag avsevärd vikt på en byrås "anseende", medan
danska företag ansåg byråns "förmåga att upprätthålla positiva relationer med
gäldenärer" vara en nyckelfaktor för deras beslut.

Över lag rådde det stora likheter mellan såväl globala som europeiska
attityder till att välja inkassoföretag, vilket pekar på att behoven,
förväntningarna och de höga kraven på kvalitet hos inkassoföretagen är
beständiga faktorer, oavsett företagets typ, storlek eller läge.

Undersökningen "Global Collections Review" genomfördes med 3 971 företag
belägna i 22 länder i Europa, Asien- & Stillahavsregionen samt i Nord- och
Centralamerika: Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Hong Kong, Irland,
Italien, Kanada, Kina, Mexiko, Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovakien,
Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern, USA
och Österrike.

Den fullständiga versionen av Global Collections Review kan laddas ner
från http://www.atradiuscollections.com

Om Atradius Collections:

Atradius Collections, en företagsenhet inom Atradiusgruppen,
tillhandahåller effektiva, snabba och flexibla lösningar för att driva in
skulder inrikes och internationellt. Med över 400 anställda på 20 kontor och
ett vidsträckt nätverk av indrivningsspecialister och jurister i hela världen
betjänar Atradius Collections mer än 12 000 kunder och handlägger, i
genomsnitt, 100 000 ärenden om året. Mer än 80 års erfarenhet av global
kreditförvaltning, ger Atradius Collections en enastående ställning som
världsledande i skuldindrivning mellan företag.

PR NewswireAnnonsbilliga resor