fb


2010-09-22 9:03

Europeiska socialfonden skapar nyheter

| Mer

Övrigt

BRYSSEL, September 22, 2010 /PRNewswire/ -- Om du är på jakt efter starka berättelse om vanliga människor
ska du ta en titt på Europeiska socialfonden. ESF är mer än bara torr
statistik - ESF är ett ramverk som rymmer tusentals fascinerande berättelser
om människors individuella strävanden.

Klicka här för att se Multimedia News Release:

http://multivu.prnewswire.com/mnr/prne/europeancommission/44185/

Som ett svar på den ekonomiska krisen hjälper ESF årligen 10
miljoner européer att övervinna svårigheter och ta kontroll över sina liv.
Europeiska socialfonden investerar årligen 10 miljarder euro i projekt som
syftar till att lära människor nya färdigheter, hjälpa dem hitta ett bättre
jobb, starta företag och mycket mer. ESF inrättades för över 50 år sedan och
har sedan dess utvecklats i takt med Europas befolkning och deras behov. Från
att ha motsvarat endast 1 % av EU:s budget 1970 utgör Socialfonden numera
hela 10 %. Mellan åren 2007 och 2013 investeras sammanlagt omkring 75
miljarder euro.

ESF-projekt hjälper människor i en rad olika situationer i
livet, t.ex. att leva med funktionshinder, få tillgång till barnomsorg,
starta företag, ta steget från utbildning in i arbetslivet, hantera
arbetslöshet, integreras i samhället och att hitta jobb som äldre, för att
bara nämna några. Alla projekten utformas och drivs av partnerorganisationer
som utbildningsinstitutioner, ideella organisationer eller fackföreningar,
som alla är väl förtrogna med de lokala och regionala behoven.

Vad vi kan erbjuda

Ett stort utbud av olika videoklipp (
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_sv.htm), intervjuer
(http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_sv.htm) och foton
(http://ec.europa.eu/employment_social/esf/photos/photos_sv.htm), klara att
använda. Bland annat ingår 11 nyhetsreportage (VNR) på 23 språk (6 min. 35
sek
.) på temat ESF:s verksamhet.

För att ge ytterligare smakprov på hur ESF har betydelse för
människors liv finns det även 54 individuella berättelser (
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=668&langId=sv) - två från varje
EU-land - i korta videoklipp (1-1:30 min.) på 23 språk, att titta på eller
använda som utgångspunkt för reportage.

Samtliga videoklipp kan laddas ned (
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_sv.htm) i
sändningskvalitet (23 språk, sorterade efter temaområde och land) samt även
texter (http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_sv.htm) från
längre intervjuer.

Det finns också ett fotobibliotek (
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/photos/photos_sv.htm) med bilder på
de enskilda intervjupersonerna.

Information om ESF i samtliga EU-länder (
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_sv.htm).

Beställ den kostnadsfria boken Att förändra livet i positiv
riktning: EU investerar i människor genom Europeiska socialfonden
(http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sv_SE/-/SEK/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE7809858)
med all 54 intervjuerna samt DVD-skiva med videoklippen. Den finns på 23
EU-språk.

(På grund av URL:ens längd är det möjligt att du måste kopiera och
klistra in hyperlänken i webbläsarens adressfält. Ta bort eventuella
mellanslag.)

Mer information om ESF:s verksamhet (
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_sv.htm).

Mer information om personerna och projekten fås på esf@ec.europa.eu.

PR NewswireAnnonsbilliga resor