fb


2010-09-22 6:06

Stena lanserar unik process för återvinning av LCD-skärmar

| Mer

Övrigt

Göteborg, Sverige, September 22, 2010 /PRNewswire/ -- Fram till år 2015 beräknas EUs återvinningsbehov av plattskärmar
mångdubblas till hisnande 750.000 ton per år. Stena Metallkoncernen lanserar
nu en sluten process för hantering av LCD-skärmar.

- Återvinningsgraden är hög och det finns stora miljövinster. Dessutom
tar vi bort all manuell demontering, säger Staffan Johansson, VD för GRIAG
Glasrecycling som ingår i Stena Metallkoncernen.

Enbart under 2008 såldes över 100 miljoner plattskärmar i Europa.
TV-apparater, datorskärmar, bärbara datorer med LCD-, LED- eller
plasma-teknik har snabbt fått en plats i europeiska hem. Men det finns ont om
återvinningsprocesser som är både effektiva, miljöriktiga och minskar
riskerna för exponering av kvicksilver för demonterare av kasserade skärmar.

- Nu har vi satsat stort på att lösa återvinningen av ett snabbväxande
berg av plattskärmar. Vi har utvecklat en helt automatiserad process.
Återvinningsgraden är väsentligt högre än de krav som framöver kommer att
ställas i ett skärpt WEEE-direktiv - som anger hur Europas elektronikavfall
ska återvinnas, säger Staffan Johansson.

I processen utsorteras rena fraktioner av järn, metaller, plaster,
kretskort, samt glas med flytande kristall . Den slutna processen är viktig
inte minst för hantering av alla de kvicksilverlampor som ingår i
LCD-skärmar.

- Det är lätt hänt att kvicksilverlampor går sönder vid manuell
hantering, vilket innebär hälsorisker för demonterare. Med vår slutna och
automatiserade process kan denna risk undvikas, säger Snorre Kolseth som är
utvecklingschef inom WEEE i Stena Metallkoncernen.

Traditionell, manuell demontering tar dessutom mycket plats och är
tidsödande.

- Dagens elektronikåtervinning handlar mycket om att finna nya sätt att
återvinna stora mängder elektronikavfall i hög takt, enligt lagstiftning och
med klara miljö- och hälsofördelar. Vår nya process för LCD-återvinning är
ett bra exempel på detta, säger Staffan Johansson.

Pressbilder:

http://v2.brandstudio.net//external/index.cfm?publicId=1526a439-4689-4e66-98f9-6d622dffab08

(På grund av URL:ens längd är det möjligt att du måste kopiera och
klistra in hyperlänken i webbläsarens adressfält. Ta bort eventuella
mellanslag.)

Fakta Affärsområde WEEE, Stena Metallkoncernen

Stena Metallkoncernen är Europas ledande elektronikåtervinnare och
verksamheten grundades under tidigt 1990-tal. Affärsområde WEEE bedriver
verksamhet i tio länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland,
Österrike, Tjeckien, Rumänien och Italien. Med samma beprövade och effektiva
processer återvinns Europas elektronikavfall på egna anläggningar. En viktig
målsättning är att utveckla marknadens ledande tjänster för kunder, miljö och
samhälle.

http://www.stenametall.com

PR NewswireAnnonsbilliga resor