fb


2010-09-21 7:31

HUSUM WindEnergy: Anläggningsarbetet med den nya havsbaserade vindkraftsparken i Tyskland har slutförts

| Mer

Övrigt

BERLIN och HUSUM, Tyskland, September 21, 2010 /PRNewswire/ -- Anläggningsarbetet med Tysklands modernaste havsbaserade vindkraftspark
har nyligen slutförts. Arbetet med den nya vindkraftsparken i Östersjön, som
utgörs av 21 vindturbiner och har fått namnet Baltic 1, är nu slutfört och
redo att sättas i drift, vilket är sista steget innan energiproduktionen kan
inledas. Denna milstolpe för Tysklands växande havsbaserade industri markerar
de många möjligheter som den tyska marknaden erbjuder. Representanter för
Germany Trade & Invest kommer att närvara vid årets konferens, HUSUM
WindEnergy 2010 i Husum, Tyskland, mellan den 21 och 25 september, för att
presentera de affärsmöjligheter vindindustrin erbjuder tyska företag.

Efter att arbetet med Tysklands första djuphavsbaserade vinkraftspark,
alpha ventus, blev klart förra året, finns ett flertal nya projekt på gång.
BARD Offshore 1 heter en annan vindkraftspark, med 80 turbiner på fem
megawatt, som för närvarande är under konstruktion i Nordsjön, 100 km från
kusten. Etablering av drygt 30 vindkraftsparker har redan formellt godkänts.

Enligt HSBC förväntas den globala marknaden för havsbaserad vindkraft
växa med cirka 29 procent mellan åren 2009 och 2020, med Tyskland som en av
huvudaktörerna. Som den redan största producenten i Europa, med en
marknadstillväxt på 15 procent år 2009, ser Tysklands havsbaserade
vindkraftssegment ut att bli en drivande kraft för tillväxt under kommande
år.

Tyskland står idag för mer än 16 procent av den globala etablerade
kapaciteten och är Europas största marknad för vindenergi. I slutet av 2009
uppgick den totala kapaciteten och produktionen till 25 777 MW respektive 38
miljarder kWh. De internationella och inhemska vindkraftsföretagen i Tyskland
redovisade en vinst på över 50 miljarder euro för år 2009 och därtill snabbt
växande exportsiffror. Tysklands utmärkta infrastruktur i kombination med
starka marknader för vindkraft i grannländerna, gör Tyskland idealiskt för
såväl tillverkare av vindturbiner som komponentleverantörer och
tjänste-producenter.

Branschexperter från Germany Trade & Invest kommer att finnas på plats
för att möta de företag som är intresserade av Tysklands vindindustri vid
årets HUSUM WindEnergy-konferens, branschens viktigaste mässa globalt.

Germany Trade & Invest är en aktör som specialiserar sig på utrikeshandel
och främjande av inrikesinvesteringar, baserad i Tyskland. Företagets
rådgivande verksamhet riktar sig till utländska företag som vill utvidga sin
affärsverksamhet på den tyska marknaden. Det informerar även tyska företag
som siktar på att etablera sig på utländska marknader i utrikeshandelsfrågor.

    
Germany Trade & Invest
Eva Henkel E-post: eva.henkel@gtai.com
T: +49(0)30-200099-173
F: +49(0)30-200099-111
Germany Trade & Invest: Eva Henkel,
E-post: eva.henkel@gtai.com,
Tel: +49(0)30-200099-173, Fax: +49(0)30-200099-111

PR NewswireAnnonsbilliga resor