fb


2009-10-28 8:13

SBAB sänker bolåneräntorna från och med 2009-10-28

| Mer

Räntor
SBAB sänker bolåneräntan för de korta bindningstiderna. 3-månader och
ett års bindningstid sänks med 0,05 procentenheter.

SBAB:s tabellränta är en utgångsränta och bolånekunderna kan få både
högre och lägre ränta. I SBAB:s modell för räntesättning avgör
lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden
erbjuds.


Bindningstid Förändring Tabellränta

3-månader -0,05 % 1,54 %
1 år -0,05 % 1,95 %
2 år Oförändrad 2,58 %
3 år Oförändrad 3,40 %
4 år Oförändrad 3,96 %
5 år Oförändrad 4,35 %
7 år Oförändrad 4,85 %
10 år Oförändrad 5,15 %


Våra kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se
eller kontakta vår kundtjänst på 0771-45 30 00.

Ränteändringen gäller även för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken,
Ikano Bank, GE Money Bank, Nordnet Bank, SalusAnsvar och Bank2.

SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt
kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra
till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på sbab.se.

Denna information skickades av Hugin.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor