fb


2009-10-20 9:49

SVT och SR är bästa kunskapsmedierna - Barack Obama, Fredrik Lindström och Janne Josefsson är de bästa kunskapsspridarna

| Mer

TV

I går kväll delades Kunskapspriset ut för åttonde gången vid en pampig gala på Stockholms stadshus. Kunskapspriset har låtit Novus Opinion göra en undersökning om svenskarnas inställning till kunskapspsspridning. Nästan hälften av svenskarna (48 procent) anser att SVT1 är särskilt bra på att sprida viktiga och intressanta kunskaper. På andra plats hamnar SVT2 (42 procent) och därefter Kunskapskanalen (39 procent) samt SR P1 (29 procent).

I undersökningen har respondenterna även fått svara på vilka kända personer som är de bästa kunskapsspridarna. I topp hamnar Barack Obama, följd av Fredrik Lindström och Janne Josefsson.

- Kunskapspriset vill premiera och lyfta upp kunskapsspridandet, vilket blir allt viktigare i vårt snabbföränderliga samhälle. Tillit och förtroende är en viktig beståndsdel, liksom hur själva spridandet går till. I vår undersökning står både de "traditionella" medierna som SVT och SR sig starka i alla åldersgrupper samtidigt som nätet och sociala medier - framför allt Facebook - används allt flitigare, säger Arne Ekman, juryns ordförande och chefredaktör för Nationalencyklopedin.

- Undersökningen visar på svenska folkets stora engagemang i frågor som rör fakta och nya kunskaper. Idag hämtar människor kunskaper från nätet samtidigt som både vänner, böcker och andra traditionella medier fortsätter att spela en stor roll, säger Arne Modig affärsområdeschef på Novus.

Mer fakta från undersökningen:
- Sex av tio svenskar anger att man brukar lära sig nya saker och få nya fakta av vänner.
- Arbetslivet har också stor betydelse. Fem av tio svenskar anser att man lär sig nya saker på jobbet.
- Åtta av tio anger att de använder sig av sökmotorer på Internet, t ex Google, när man behöver nya fakta eller nya kunskaper inom något område.
- Sex av tio använder sig av böcker eller faktaböcker när de behöver nya fakta och kunskaper.
- För många spelar också vänner (50 %), familjen (44 %), arbetskamrater (40 %) en tydlig roll när det gäller sökandet efter nya kunskaper.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion under september 2009. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinions webbpanel. Webbpanelen täcker åldergrupperna från 16 år till ca 70 år. Urvalet är gjort så att fördelning på region, kön och ålder är densamma som för befolkningen i sin helhet. Antalet intervjuer var 1000 stycken.

Årets vinnare av Kunskapspriset 2009:
Skola: Bengt Johansson, Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet, delar priset med Attila Szabo, matematiklärare på Sankt Eriks gymnasium i Stockholm. Näringsliv: Patrik Hadenius, Språktidningen. Offentlig verksamhet: Brottsoffermyndigheten (Ulf Hjerppe). Folkrörelser/organisationer: Snilleblixtarna i Sverige (Anna-Karin Cardell). Övrig verksamhet/unik personlig insats: Mats-Eric Nilsson ("Hemlige kocken"). Internationella hederspriset: nationalekonomen och FN-rådgivaren Jeffrey Sachs.

Bilder från prisutdelningen finns på www.kunskapspriset.se

Kontaktpersoner
Christina Appelgren, informationschef NE: 070-200 36 10, 040-665 47 23, christina.appelgren@ne.se
Arne Modig, affärsområdeschef Novus Opinion: 073 - 940 39 17, arne. modig@novusgroup.se

Länkar
http://www.kunskapspriset.se
http://www.flickr.com/photos/nationalencyklopedin - Bilder
http://www.kunskapsbloggen.se/
http://twitter.com/NE_se

Om Kunskapspriset
Kunskapspriset belönar nyskapande kunskapsspridare som i sin gärning bidrar till att göra Sverige lite klokare. Alla kan nominera och alla kan bli nominerade! Det delas ut av NE med partner, och prissumman är totalt 1,5 miljoner kronor. I Kunskapspriset samarbetar Nationalencyklopedin med följande. Huvudpartner: KK-stiftelsen. Partner: E.ON, Lärarförbundet, PricewaterhouseCoopers, Stockholms stad, Vetenskapsrådet, VINNOVA. Sponsorer: Fokus, Malmö Aviation, Novus Group, Universeum.

Kunskapsprisets jury 2009
Anna Carrfors Bråkenhielm, VD för Silverback, Madeleine Caesar, tidigare VD för KK-stiftelsen, Leif Edvinsson, adj. professor i intellektuellt kapital vid Lunds universitet, Leif Lindmark, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, Lena Olsson, chef för Lärum, Stockholms universitet, Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President vid Volvo, Carl-Henric Svanberg, koncernchef vid Ericsson, Lena Treschow Torell, professor och tidigare VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Bengt Westerberg, styrelseordförande för Svenska Institutet och Svenska röda korset, Arne Ekman, chefredaktör för NE, juryns ordförande

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor