fb


2010-09-09 14:38

Många svenskar vet inte om de har råkat ut för skadlig kod på datorn

| Mer

Datavirus F-Secures internationella undersökning visar på stora skillnader i hur användare uppfattar säkerhetsrisker på nätet.

Stockholm, 8 september, 2010 - Hur ser användare världen över på säkerhetsrisker på nätet? En undersökning*, som utförts på uppdrag av F-Secure i Sverige, Finland, Tyskland, Malaysia, Polen, Storbritannien och USA, visar på stora skillnader i erfarenheter av, och syn på, näthoten.
Enligt undersökningen är vi svenskar inte lika oroade för hoten på nätet som till exempel tyskar och malaysier. Av svenskarna svarade 42 procent att de oroade sig för att deras privata information skulle hamna i orätta händer jämfört med 77 procent av tyskarna och 73 procent av malaysierna. Minst oroade är användarna i Finland med endast 36 procent.

I genomsnitt hade 49 procent av respondenterna råkat ut för skadlig kod i någon form under det senaste året och att deras säkerhetslösningar hade tagit hand om problemet. De som råkat ut för skadlig kod mest är användarna i Polen (70 procent) och Finland (60 procent).
Det är dock många användare som har dålig kunskap om säkerhet på nätet och inte vet om de har råkat ut för skadlig kod. Där ligger vi svenskar i topp med 38 procent följt av USA (34 procent) och Storbritannien (33 procent). Dessutom visste i genomsnitt sju procent av de tillfrågade inte vad skadlig kod är över huvud taget. Värst var det i Storbritannien där hela tolv procent sa sig inte veta om detta medan svenskarna visade större kunskaper med endast fem procent bland de lyckligt ovetande.

Kostnadsfria verktyg på nätet
F-Secure tillhandahåller en rad helt kostnadsfria verktyg, som gör det enkelt att kontrollera om datorn är skyddad eller smittad med någon form av skadlig kod. F-Secure Health Check ger är genomförlig och lättförståelig rapport för datorn och ger dessutom tips på hur man åtgärdar eventuella säkerhetsproblem. http://www.f-secure.com/sv_SE/products/home-office/health-check/
Det bästa sättet att skydda datorn mot ovälkomna gäster är att använda en uppdaterad säkerhetslösning. F-Secure Internet Security finns som utvärderingsversion på https://shop.f-secure.com/cgi-bin/dlreg/ml=SE?ID=FSB10-SE&desid=TRIAL&APX=SITE-SE.
* Undersökningen utfördes i Finland, Malaysia, Polen, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA av Zoomerang på uppdrag av F-Secure under maj 2010.Annonsbilliga resor