fb


2009-09-11 9:16

Avtal om informationsutbyte med Nederländska Antillerna förhindrar skattefusk

| Mer

Ekobrott Sverige har i dag undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Nederländerna som avser Nederländska Antillerna. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Nederländska Antillernas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

Liknande avtal har tidigare ingåtts med Isle of Man, Jersey och Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna.

För att avtalet ska bli giltigt kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.
Annonsbilliga resor