fb


2009-09-03 9:39

Räntebeskedet ger mer förutsägbar bostadsmarknad

| Mer

Räntor Riksbankens besked att reporäntan ligger kvar på 0,25 procent kommer inte att påverka prisutvecklingen på bostäder nämnvärt. Beskedet stärker dock bilden av en stabil bostadsmarknad som ger både köpare och säljare en högre förutsägbarhet om slutpriset på bostaden, enligt Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling delar den generella bilden av att styrräntans effekt på bostadsmarknaden har minskat i betydelse. Följaktligen får dagens besked ingen större påverkan på bostadspriserna.

Samtidigt är bostadsmarknaden inte längre homogen utan påverkas snarare av regionala och lokala villkor på arbetsmarknaden och hur mycket konjunkturen påverkat en stad eller region.

– Dagens räntebesked kommer fortsätta att stärka bilden av en allt mer stabilare bostadsmarknad. Fler och fler köpare och säljare inser att rådande bostadspriser styrs av mer av lokala förutsättningar än av förväntningar om prisökningar, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling. Detta bör leda till en ökad förutsägbarhet på bostadsmarknaden, vilket underlättar för både köpare och säljare.Annonsbilliga resor