fb


2009-08-31 14:59

Före detta Folksamanställd åtalas för grov trolöshet mot huvudman

| Mer

Ekobrott Massmedia har idag uppmärksammat ett ärende som rör ett misstänkt trolöshetsbrott mot Folksam vilket fått Riksenheten mot korruption att väcka åtal mot en före detta anställd i Folksam. Åtalet rubriceras som grov trolöshet mot huvudman. Med anledning av detta vill Folksam lämna följande information:
I slutet av 2006 fick Folksams säkerhetsavdelning indikationer om att Folksam Sak kunde vara utsatt för brott med en anställd inblandad, varpå en internutredning startade. Utredningen ledde fram till att misstankarna mot en Folksamanställd samt ett knappt tjugotal byggentreprenörer och försäkringstagare stärktes så till den grad att Folksam i början av 2007 lämnade in en polisanmälan rörande trolöshets- och bedrägeribrott.

– Vår interna utredning pekar på att medarbetaren i samförstånd med byggentreprenörer och försäkringstagare har hittat på försäkringsskador, överdrivit inträffade försäkringsskador samt utbetalat ersättning i en skada trots att det inte funnits någon försäkring, säger Tomas Norderheim, vvd Folksam.

Folksam har bistått polisens utredning med faktauppgifter, exempelvis upplysningar om interna regelverk och skaderegleringsrutiner, samt begärt att åklagaren ska föra Folksams skadeståndstalan under brottmålsrättegången. Åtalet gäller ett misstänkt brott som begicks 1999 där skadan för Folksam uppgår till drygt sex miljoner kronor. Åklagaren kan komma att komplettera ärendet med åtal för ytterligare brott.

Den misstänkte medarbetare arbetar inte längre på Folksam utan avskedades i samband med att polisanmälan lämnades in.

Åklagare är Gunnar Stetler på Riksenheten mot korruption.Annonsbilliga resor