fb


2009-07-20 9:19

Nordeas primränta sjunker

| Mer

Räntor Nordea sänker sin primränta med 0,30 procentenheter till 2,00
procent. Ändringen träder i kraft den 3 augusti 2009.

Räntan Nordea Prime används huvudsakligen som referensränta för
bostadslån.

Beslutet baserar sig på utvecklingen av marknadsräntorna.


Denna information skickades av Hugin.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor