fb


2009-06-29 8:26

Misstänkt insiderbrott

| Mer

Ekobrott Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten har lämnat in en stämningsansökan
om misstänkt insiderbrott som avser Jan Barchan, ledamot av Studsvik
ABs styrelse.

Bakgrunden till stämningsansökan är en transaktion som genomfördes i
augusti 2006. Transaktionen rapporterades till Finansinspektionen
inom föreskriven tid.

Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten hävdar dock i sin stämningsansökan
att Jan Barchan vid genomförandet av transaktionerna hade kännedom om
en order som offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 augusti
2006.

Jan Barchan har tidigare lämnat en redogörelse till styrelsen
avseende den aktuella transaktionen samt Ekobrottsmyndighetens
utredning och klargjort på vilka grunder han anser att han inte har
handlat i strid med insiderlagstiftningen. Styrelsen har därvid
konstaterat att bolagets insiderregler är tydliga och att de klargör
under vilka tider och förhållanden som handel i bolagets aktie kan
ske.

Jan Barchan har under helgen meddelat styrelsen att han - trots att
han anser sig oskyldig - tills vidare inte har för avsikt att delta i
styrelsens arbete i avvaktan på domstolens fortsatta behandling av
ärendet.


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.


Denna information skickades av Hugin.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor