fb


2009-06-02 9:00

Nästan alla ägg i den korta räntekorgen i maj

| Mer

Räntor En ökad skillnad mellan bunden tremånadersränta och längre bundna
boräntor gav en ny toppnotering för den kortaste bindningstiden i
maj. Andelen bolån med bunden tremånadersränta på 89 procent är den
högsta sedan mätningarna började 2000. Det visar SBAB:s
månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Efterfrågan på den kortaste bundna boräntan steg från en redan hög
nivå i maj. Andelen bolån med den kortaste bundna boräntan på 3
månader ökade från 87 procent i april till 89 procent i maj medan
andelen med bindningstider på 1-4 år minskade från 11 till 10 procent
och andelen med bindningstider på 5-10 år ökade från 1 till 2
procent.

Intresset för den kortaste bundna boräntan har ökat kraftigt de
senaste tolv månaderna. I maj förra året valde den typiske låntagaren
att fördela ett bolån på 1 miljon kronor på 550 000 kronor med
bindningstid på 3 månader, 350 000 kronor bundet på 1-4 år och cirka
100 000 kronor bundet på 5-10 år. I maj i år fördelar den
genomsnittlige låntagaren ett nytt bolån på 1 miljon kronor på
följande sätt: 890 000 kronor bundet på 3 månader, 100 000 kronor
bundet på 1-4 år och 10 000 kronor bundet på 5-10 år.

- De flesta låntagare lägger nu nästan alla ägg i den korta
räntekorgen. Även om den kortaste bundna boräntan fortsätter att vara
mycket låg ett bra tag till så är det viktigt att räkna med högre
räntekostnader på längre sikt, säger Tomas Pousette, chefsekonom på
SBAB.

Fördelning av ett typiskt bolån på 1 miljon på olika bindningstider i
maj 2008 och maj 2009

Efterfrågan på den kortaste bindningstiden är stor i alla regioner. I
de tre storstadsområdena - Stockholm, Göteborg och Malmö - är andelen
med tre månaders bindningstid något högre än i övriga landet men
trenden mot allt mer av kortast möjliga bindningstid är densamma i
hela landet.

- Inställningen till ränterisk är likartad i olika delar av landet.
De högre fastighetspriserna i storstäderna, och särskilt i Stockholm,
gör dock att känsligheten för en uppgång i Riksbankens styrränta och
därmed i den bundna tremånadersräntan är större där, säger Tomas
Pousette.

Andel bolån med 3 månaders bindningstid för SBAB:s nyutlåning till
privatkunder i olika regioner

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på
bindningstider


Bindningstid 2007 2008 mar-09 apr-09 maj-09
Bunden 1-3 mån 54 70 88 87 89
Bunden 1-4 år 28 24 11 11 10
Bunden 5-10 år 18 6 1 1 2
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till
100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

SBAB erbjuder bolån och sparande via Internet och telefon samt
kreditgivning till företag. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra
till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på www.sbab.se

Pressmeddelandet inklusive grafik kan laddas ner som PDF från
medföljande länk.


Denna information skickades av Hugin.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor