fb


2009-05-27 10:37

Räntan höjs för högre kvarskattebelopp

| Mer

Räntor Räntesatsen för kvarskatt över 20000 kronor höjs från 0 till 1,25 procent från och med den 1 juni.

- Förändringen syftar till att minska riskerna för att de som har underskott på skattekontot, kvarskatt, struntar i att göra fyllnadsinbetalningar och väntar med att betala in skatten till senare, säger Jonas Grönkvist, sektionschef på Skatteverkets huvudkontor.

För de flesta kommer den höjda räntesatsen till 1,25 procent att tills vidare enbart gälla kvarskatt som överstiger 30000 kronor. Det beror på regelverkets utformning med bland annat inbyggt fribelopp.

Den som vill undvika den nya kostnadsräntan måste göra sin fyllnadsinbetalning, så att den finns bokförd på skattekontot senast den 31 maj. Räntan beräknas därefter dag för dag.

När Skatteverkets basränta sänktes till 0 procent den 1 april, blev följden att räntan på obetald kvarskatt också blev 0.

Med 0-ränta finns det en risk att kvarskatterna inte kommer in till staten i tid och att statens lånebehov därför ökar, enligt Finansdepartementets bedömning.Annonsbilliga resor