fb


2009-05-19 15:50

Informationsutbytesavtal med Brittiska Jungfruöarna förhindrar skattefusk

| Mer

Ekobrott Sverige har undertecknat avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Brittiska Jungfruöarna. Avtalet gör det möjligt för det svenska Skatteverket och Brittiska Jungfruöarnas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden och därmed förhindra skattefusk.

Brittiska Jungfruöarna fortsätter på detta sätt att genomföra OECD:s standard för transparens och informationsutbyte på skatteområdet.

Avtalen är resultatet av ett nordiskt projekt som syftar till att få till stånd avtal om utbyte av information med länder och territorier som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Tidigare har liknande avtal ingåtts med Isle of Man, Jersey, Guernsey, Caymanöarna och Bermuda. Långt framskridna förhandlingar pågår med bland annat Aruba och Nederländska Antillerna.

För att avtalen ska bli gällande kommer de senare att lämnas till riksdagen för godkännande.Annonsbilliga resor