fb


2009-05-12 14:49

Piratprogram för tre miljarder kronor i Sverige enligt ny IDC-studie

| Mer

Ekobrott Under 2008 var 25 procent av all nyttoprogramvara i Sverige piratkopierad. De ekonomiska förlusterna för IT-branschen uppgick till nästan tre miljarder kronor (2 931 miljoner kronor) i Sverige. Detta framgår av den sjätte årliga studien över den globala piratkopieringen som presenteras idag av Business Software Alliance (BSA). Studien har genomförts i 110 länder av analysföretaget IDC.
- Studien visar att det arbete vi gör för att minska piratkopieringen av programvara verkligen är viktigt, säger John Hugosson, BSA:s ordförande i Sverige.

BSA har genomfört flera kampanjer för att minska piratkopieringen i Sverige. Hösten 2008 genomfördes en lyckad kampanj mot 4 800 chefer inom myndigheter, kommuner, landsting och privat näringsliv. Cheferna uppmanades att genomföra en analys av hur de hanterade sina programlicenser och de erbjöds samtidigt hjälp att arbeta mer aktivt med Software Asset Management (SAM).

- Sverige är idag ett av de länder i världen som har lägst nivå av piratkopiering. Det är positivt men fortfarande är var fjärde programvara olaglig och förlusterna för branschen är enormt stora. Att minska piratkopieringen skulle betyda mycket för IT-branschen, kunder, konsumenter och den lokala och globala ekonomin, fortsätter John Hugosson.

Viktiga fakta i studien:Bland de 110 länder som ingår i studien har piratkopieringen av programvara minskat i 57 länder, stannat på samma nivå i 36 och ökat i endast 16 länder. Men eftersom försäljningen av datorer ökat mest i de länder som har hög piratkopiering, så ökade den globala nivån av piratkopierad programvara med tre procent till 41 procent under 2008.


Bland EU-länderna hamnade Bulgarien (68 procent) och Rumänien (66 procent) högst. Bland de länder med minst piratkopiering var Luxemburg (21 procent) och Österrike (24 procent). Sverige, Danmark, Schweiz och Belgien (25 procent) delar på tredjeplatsen.


Bland de nordiska länderna ligger Sverige och Danmark bäst till, följda av Norge (28 procent) och Island (46 procent). Island har den högsta piratkopieringen, samtidigt som den har minskat med 11 procent sedan 2005.


På global nivå har Ryssland den största sänkningen med fem procent till 68 procent på ett år - och med hela 19 procent på sex år.


Samtidigt som utvecklingsländerna står för 45 procent av den globala försäljningen av hårdvara, så har de bara 20 procent av marknaden för programvara. Om dessa länder skulle ha samma nivå på programvara som hårdvara, då skulle marknaden för programvara växa med 40 miljarder dollar per år. Genom att minska den globala piratkopieringen med enbart en procent, skulle det innebära en förstärkning av IT-branschen med 20 miljarder dollar.


En ökad tillgång till Internet ökar också tillgången till piratkopierad programvara. Under de kommande fem åren, får ytterligare 460 miljoner människor i utvecklingsländer tillgång till Internet. Tillväxten kommer att vara störst bland konsumenter och mindre företag, en grupp som tenderar att ha en högre nivå av piratkopierade program än större företag och myndigheter.

Den ekonomiska nedgången har en blandad effekt på piratkopieringen enligt studien. Nils Molin som är vd på IDC Sverige noterar att konsumenter med mindre pengar behåller sina datorer längre, något som brukar öka piratkopieringen eftersom äldre datorer ofta har mer olicensierad programvara installerad. Men samtidigt går försäljningen av billigare s.k. netbooks bra, och dessa har oftast förinstallerade program och verktyg för att administrera programlicenser och minska IT-kostnaderna.

- I vilket fall så är kostnaden för programvara bara en faktor som driver på piratkopieringen, säger Nils Molin. Den ekonomiska krisen kommer att påverka på ett både negativt och positivt sätt, men resultatet kommer vi nog inte att se förrän siffrorna för 2009 är klara. Dessutom blir det extra spännande att se vilka effekter Pirate Bay-rättegången får även på piratkopieringen av programvara, fortsätter han.

Piratkopiering av programvara påverkar mycket mer än enbart IT-branschens omsättning. I en tidigare IDC-studie från januari 2008 framgår att en minskad piratkopiering skulle skapa hundratusentals nya jobb och flera miljarder i ekonomisk tillväxt, samtidigt som skatteintäkter skulle stödja lokala program och tjänster.

BSA rekommenderar följande åtgärder för att minska piratkopieringen:


Öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om immateriella rättigheters värde och riskerna med att använda olicensierad programvara


Uppdatera nationella upphovsrättslagar enligt WIPO:s (World Intellectual Property Organisation) rekommendationer för att bättre och starkare kunna bekämpa piratkopiering


Skapa starka mekanismer för att upprätthålla lagstiftningen i enlighet med WTO:s deklaration Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS)


Avsätt betydande myndighetsresurser för att bekämpa piratkopiering, inklusive nationella IP-enheter, samarbete mellan länder och utbildning av poliser och jurister


Föregå med gott exempel genom att införa regler för programvaruhantering och kräva att den offentliga sektorn endast ska använda lagliga program

Studien har genomförts i 110 länder av analysföretaget IDC. Den omfattar piratkopiering av all paketerad programvara på stationära datorer, bärbara datorer och ultra-bärbara. Studien omfattar inte annan typ av programvara som t.ex. server- eller stordatorbaserad programvara. IDC har använt företagsstatistik över försäljning av program- och hårdvara och IDC-analytiker från över 60 länder har deltagit.

Mer information och en komplett studie finns på www.bsa.org/globalstudy.


Om BSA
Business Software Alliance är en medlemsorganisation som arbetar på global nivå för en säker och laglig programvaruhantering. BSA representerar världens största programvaruföretag och deras maskinvarupartner på den internationella marknaden och i kontakterna med myndigheter. Organisationen arbetar med att stödja företagens tekniska innovationer genom utbildning och policyarbete för att främja upphovsrätt, internetsäkerhet, handel och e-handel. Medlemmarna i BSA företräder en av de snabbast växande branscherna i världen och består bl.a. av Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, CyberLink, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Quark, Ringler-Informatik, Scalable Software, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla and The MathWorks. Läs mer om BSA på www.bsa.org/sverige.

Om IDC
IDC är den främsta globala leverantören av marknadsanalyser, rådgivning och evenemang inom IT och telekom och konsumentteknik. IDC hjälper professionella IT-användare, företagsledare och investerare att fatta faktabaserade beslut om teknikinköp och affärsstrategier. Fler än 1 000 IDC-analytiker i över 110 länder tillhandahåller global, regional och lokal expertis om teknik, marknadsmöjligheter och trender. I över 45 år har IDC tillhandahållit strategisk inblick för att hjälpa våra kunder att nå deras affärsmål. IDC är ett dotterbolag till IDG, världens ledande företag inom teknikmedia, undersökningar och event. Ytterligare information om IDC finns på www.idc.com.Annonsbilliga resor