fb


2009-04-01 15:51

Informationsutbytesavtal med Caymanöarna förhindrar skattefusk

| Mer

Ekobrott Sverige har i dag undertecknat avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Caymanöarna. Avtalet gör det möjligt för det svenska Skatteverket och Caymanöarnas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden och därmed förhindra skattefusk.

Caymanöarna fortsätter på detta sätt att genomföra OECD:s standard för transparens och informationsutbyte på skatteområdet. De utbyter redan nu bankinformation automatiskt under EU:s sparandedirektiv.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med länder och territorier som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Tidigare har liknande avtal ingåtts med Isle of Man, Jersey och Guernsey. Långt framskridna förhandlingar pågår med bland annat Aruba, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Nederländska Antillerna.

För att avtalet ska bli gällande kommer det senare att lämnas till riksdagen för godkännande.

Annonsbilliga resor