fb


2009-03-25 14:19

Ny webbplats om penningtvätt

| Mer

Ekobrott Bankföreningen lanserar en ny webbplats – www.penningtvatt.se – med information om den nya penningtvättslagen och vad den får för konsekvenser för bankerna och deras kunder.
Den nya penningtvättslagen, som trädde i kraft den 15 mars i år, ställer höga krav på att bankerna har god kännedom om alla sina kunder och deras bankaffärer. De måste noga kontrollera kundernas identitet innan de inleder en affärsförbindelse eller utför en enstaka transaktion.

Penningtvättslagen väcker många frågor och Bankföreningen har därför sammanställt information om lagen på den nya webbplatsen. Där kan man bland annat läsa om varför såväl nya som befintliga bankkunder alltid måste visa giltig id-handling och svara på frågor om sina bankaffärer, som till exempel var pengarna kommer ifrån vid insättningar.

På den nya webbplatsen kan man även ladda ner informationsbroschyren ”Därför måste banken ställa frågor”, som finns översatt till tio språk: engelska, arabiska, bosniska, finska, kroatiska, persiska, ryska, serbiska, spanska och turkiska.

Webbplatsen och broschyren har tagits fram i samarbete med Bankföreningens medlemsföretag.Annonsbilliga resor