fb


2010-07-09 13:18

Välkommen satsning på Musik- och Kulturskolan

| Mer

Räntor

- En satsning på landets Musik- och kulturskolor är mycket välkommen. Vi vet att estetisk utveckling hjälper barn och ungdomar att nå sina kunskapsmål även i andra ämnen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Den rödgröna oppositionen har idag lanserat ett förslag till maxtaxa för Musik- och kulturskolorna. Flera undersökningar har visat att nivån på avgiften direkt ger utslag i hur många familjer som låter barnen få ta del av utbudet. Spridningen i avgiftsnivå är också stor. Avgiften är den enskilt viktigaste faktorn av betydelse för föräldrar när de ska fatta beslut visar enkäter som genomförts.

- Vi har de senaste åren sett att avgifterna i snitt har höjts och det är en utveckling vi måste stoppa, säger Eva-Lis Sirén.

Allt fler kommuner saknar helt Musik- och kulturskola. Lärarförbundets senaste ranking av Sveriges Bästa Musik- och Kulturskolekommun 2010 visade på en ökning med 40 procent till 10 kommuner. Minst två till hade eller var i stånd att fatta beslut om en avveckling.

- Alla elever ska ha tillgång till en kvalificerad Musik- och kulturskola med hög kvalitet. Det är mycket kortsiktigt att skära eftersom det ger större kostnader och lägre kunskapsresultat i slutändan, säger Eva-Lis Sirén.

Musik- och kulturskolorna har idag ingen nationell uppföljning av resurser eller kvalitet. Även forskningen kring de estetiska ämnenas påverkan på lärande i skolan behöver stärkas. Andelen behöriga lärare varierar stort och lön och arbetsvillkor är ofta sämre än för andra lärare.

- Regeringen måste lyssna på forskningen och uppvärdera de estetiska ämnenas värde och status i skolan. En Musik- och kulturskola behövs i varje kommun på samma sätt som kravet på tillgängliga skolbibliotek, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet etablerade 2009 ett årligt pris till Sveriges bästa Musik- och kulturskolekommun. Priset ger uppmärksamhet till de kommuner som satsar på något viktigt för många barn och ungdomar. Genomgången sätter också ljuset på de kommuner som skär ned på musik- och kulturskolan eller drastiskt höjer avgifterna.

Mer information finns på Lärarförbundets webbplats www.lararforbundet.se

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor