fb


2008-07-07 10:59

Åskan skrämmer svenskarna

| Mer

Otroligt men sant 66 procent av svenskarna blir oroliga när det åskar – oron är störst bland husägare, kvinnor och värmlänningar. Det som skrämmer mest är att elprylar ska börja brinna eller gå sönder samt skador på hus och egendom. Det visar en undersökning som APC låtit göra bland drygt 1 000 svenskar över hela riket*.

Under sommarmånaderna slår blixten ner i snitt 90 000 gånger i Sverige – vissa år handlar det om uppemot 250 000 nedslag. Konsekvenserna är bland annat bränder, skador på hus och egendom och att elprylar förstörs i hemmen. Åskskadorna kostar mångmiljonbelopp varje år.

APC som utvecklar och tillverkar strömskyddsprodukter genomförde nyligen en undersökning för att ringa in konsekvenserna av åskskador och ta reda på hur svenskarna agerar och reagerar i samband med åskväder. Sammanlagt deltog 1 064 svenskar i åldrarna 20-60+ år över hela landet i undersökningen.

Undersökningen visar att en stor andel av svenskarna – 66 procent – känner oro när åskan går. En tredjedel blir inte oroliga alls. Det man oroas mest av är i fallande ordning:Annonsbilliga resor